Snel zoeken:
God vergeeft toch alle zonden?

Hebreeën 6:4
Betreft: Hebr. 6:4-6

Vraag: God vergeeft toch alle zonden? Krijg je maar eenmaal de kans om christen te worden?

Antwoord:
In zijn algemeenheid gezegd, vergeeft God alle zonden. Er is echter een uitzondering, namelijk de lastering van de Heilige Geest. Zij die dat doen, schrijven willens en wetens het werk van God aan de duivel toe. Aan het hart van zulke verharde mensen werkt God niet meer (Matt. 12:22-32). Hier in Hebr. 6 gaat het om mensen die het christelijk geloof beleden hebben, maar die zich ervan afwenden en Christus en zijn kruis vertrappen. Het betreft geen ware kinderen van God, maar schijngelovigen die het kruis verachten en zich bij de vijand, bij satan voegen.
Een zondaar krijgt vaak vele kansen om christen te worden. Er zijn er die zich bij de eerste de beste prediking bekeren, maar aan de meesten van ons heeft God veel vaker dan één keer het evangelie laten verkondigen. Hoe vaak heeft Hij net geklopt aan ons hart voordat we het voor Hem ontsloten?! God is groot in lankmoedigheid, gelukkig maar!