Snel zoeken:
Wat wordt met de andere opbouw van het evangelie naar Johannes bedoeld?

Johannes 
Betreft: Het evangelie naar Johannes i.v.m. de andere drie EvangeliŽn. B-1 les3 vraag 5.

Vraag:
Wat wordt met de andere opbouw van het evangelie naar Johannes bedoeld?

Antwoord:
MattheŁs, Markus en Lukas hebben erg veel overeenkomst met elkaar. We vinden in deze EvangeliŽn dezelfde wonderen en gebeurtenissen verhaald, maar elk van de drie evangelisten geeft daarbij zijn eigen belichting.
We kunnen zeggen, dat:
MattheŁs laat uitkomen dat Jezus Christus de beloofde Messias, de Koning der Joden is, dat:
Markus de Heiland schildert als de profeet-dienstknecht, die ijverig Zijn werk doet, en dat:
Lukas de bedoeling heeft gehad de Heer te beschrijven als de Zoon des Mensen, de waarachtige maar verheven Mens.

Johannes heeft echter een heel andere inhoud dan de drie andere EvangeliŽn.
We vinden daar wonderen van de Heer vermeld, die we bij de andere drie niet aantreffen.
De gebeurtenissen beschreven in de eerste drie evangelien spelen zich hoofdzakelijk in Galilea af,terwijl Johannes veel meer meedeelt over het verblijf van de Heer te Jeruzalem en in Juda.j
Dit verschil is ook wel te begrijpen. Johannes laat namelijk uitkomen, dat de Heer de Zoon van God is.
De andere drie evangelisten geven wel, en onderscheiden belichting van de persoon en het werk van onze Heiland, maar alle drie hebben te maken met een funktie van de Heer (koning, profeet, zoon des mensen' die met Zijn mens-zijn te maken heeft; Johannes schildert Hem echter als de Zoon van God, en dat vereist een andere belichting.
Het onderscheid valt heel duidelijk in het oog als er een overzichtje van de wonderen en werken van de Heer bezien, zoals de verschillende evangelisten die aangeven.