Snel zoeken:
'zijn' in plaats van 'Zijn'?

Johannes 1:12
Betreft: Jh 1:12-13

Vraag:
Waarom staat in de nieuwe vertaling 'die in Zijn naam geloven' met een kleine letter z. dat wil zeggen ''zijn' in plaats van 'Zijn'?

Antwoord:
De Statenvertalers hebben voor bezittelijke en betrekkelijke voornaamwoorden die op God of Christus betrekking hadden altijd hoofdletters gebruikt.
b.v. God, Die gezegd heeft in Zijn naam enz. Dit waarschijnlijk uit een bepaald gevoel van eerbied.
De nieuwe vertaling heeft met die gewoonte gebroken en schrijft alleen de persoonlijke voornaamwoorden Hij, Hem met een hoofdletter. Dit waarschijnlijk om een 'rustiger ' tekst te krijgen.
Ik denk niet dat er minder eerbied voor God of Christus uit spreekt.
In 't Grieks waarin de Bijbel is geschreven vindt men een dergelijk onderscheid niet. Alle letters waren daar even groot.
Het een (St.V.) zowel als het ander (NBG) is slechts een gebruik.