Snel zoeken:
Doopte Jezus met water?

Johannes 3:22
Betreft: Jh. 3: 22

Vraag:
Doopte Jezus met water?

Antwoord:
In Jh. 3: 22 staat inderdaad dat Jezus doopte. Dat betreft de waterdoop. We moeten echter Jh. 4: 1,2 erbij lezen, want daar staat, dat Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen.
Als er staat dat Salomo de tempel heeft gebouwd, betekent dat niet, dat hijzelf de stenen op elkaar paste, het hout zaagde, enz. Hij liet dat doen, maar het ging onder zijn supervisie. Zo is het ook met het dopen door de Heer Jezus. Hij liet het zijn discipelen doen, maar het gebeurde onder Zijn toezicht.