Snel zoeken:
Geloven is zo rekbaar

Johannes 3:36
Betreft: Jh. 3: 36 (1)

Vraag:
a. Verklaart u s.v.p. eens nader dat geloven inhoudt 'gehoorzaam zijn'?
b. veel mensen geloven wel wat, maar dat is zo rekbaar. Maakt dat geloof hen zalig?

Antwoord:
a. Als tegengestelde van geloven wordt in Jh. 3: 36 niet gesproken over niet geloven of ongelovig zijn aan de Zoon, maar over ongehoorzaam zijn. Daarmee wordt niet bedoeld ongehoorzaam zijn aan een gebod van de Heer, maar in het geheel geen rekening houden met Hem.
De mens wordt opgeroepen om het evangelie te geloven (Mk. 1: 15), doet hij dat niet dan is hij ongehoorzaam.
Zo wordt in Rm. 1: 5 en 16.25 gesproken over geloofsgehoorzaamheid en dat betekent dat men gehoor geeft aan de oproep om te geloven.
Heel precies gezegd staan geloven en ongehoorzaam zijn niet tegenover elkaar, maar staat gehoorzamen aan de oproep om te geloven en niet gehoorzaam zijn aan die oproep tegenover elkaar.
Niet geloven -nadat men het evangelie heeft gehoord- staat echter gelijk met ongehoorzaam zijn.
Op zo iemand blijft de toorn van God rusten. Die rustte dus al op de mens voordat hij het evangelie vernam. En dat is begrijpelijk want de mens heeft gezondigd en dat wekt de toorn van God op. Hij kan daarvan echter gevrijwaard worden door te geloven in Jezus Christus.

b. Het gaat erom dat men maar niet 'iets' gelooft, maar dat men in een persoon, in Jezus Christus gelooft. Men moet zich persoonlijk met belijdenis van zijn schuldige toestand wenden tot de Heer Jezus en Hem aanvaarden als Heiland en Heer. Er zijn veel mensen met een vaag, rekbaar geloof. Het is ernstig te moeten zeggen dat zo'n geloof - terwijl men de oproep van het evangelie gehoord maar niet aanvaard heeft - een mens niet zalig maakt
Wat anders is dat er christenen zijn die wel in Jezus Christus geloven, maar die ziende op hun tekortkomingen vaak twijfelen. Zulke christenen zijn wel behouden, maar ze kennen de vreugde van het heil niet. In dit verband geldt: een klein geloof brengt de ziel in de hemel, een goot geloof brengt de hemel in de ziel.