Snel zoeken:
De sabbat is toch een rustdag? Wat betekent deze tekst?

Johannes 5:17
Betreft: Jh. 5: 17

Vraag:
De sabbat is toch een rustdag? Wat betekent deze tekst?

Antwoord:
In Gn. 2: 3 lezen we dat God rustte van Zijn scheppingswerk en de zevende dag heiligde als rustdag. Gods rust is echter verstoord door de zondeval van de mens. Daarop doelde de Heer Jezus toen Hij zei, dat zijn Vader tot nu toe werkt. Waar Adam als hoofd van de schepping gefaald had moest God gaan werken om een zondige wereld te regeren, te tuchtigen, de gelovigen te leiden en het werk van de verzoening te bewerken. Voor dat laatste was Christus in de wereld gekomen. Hij werkte dus ook. Hij is de Heer van de sabbat en geeft aan dat die dag er voor de mens is en niet de mens voor de sabbat. Op die dag is er gelegenheid om 'goed te doen'. Het is dus geen dag van inactiviteit, maar van arbeid, van werk in het goede. Zo werkt God, zo werkt Christus, en zo zullen ook wij werken tot eer van God. Zo is de sabbat een rustdag en een werkdag tegelijk, namelijk een werkdag in Gods koninkrijk.