Snel zoeken:
sommigen niet geloofden

Johannes 6:64
Betreft: Jh.6: 64

Vraag:
Hier staat dat sommigen niet geloofden, maar dat deden ze toch geen van allen?.

Antwoord: Dat er bij vele volgelingen van de Heer slechts schijngeloof gevonden werd is duidelijk uit Jh.2: 23 en 8: 30-37.
Daarnaast echter waren er die werkelijk in Hem geloofden. Dat waren o.a. de twaalven behalve Judas.
Dat de Heer in vers 64 ook aan zijn 12 discipelen denkt blijkt uit de toevoeging 'Hij wist.....wie het was die Hem verraden zou'.
Dat de elven wel in Hem geloofden blijkt uit vers 67 en o.a. ook uit Lk 22: 32 en meerdere plaatsen. Denk o.a. aan de vrouwen, de hoofdman, enz.