Snel zoeken:
Re´ncarnatie

Johannes 9:2
Betreft: Jh. 9: 2, 3

Vraag:
a) Re´ncarnatie bestaat dat? Maar hoe moeten we dan aan met Joh. 9: 2,3. Deze man kon toch niet voor zijn geboorte gezondigd hebben als hij geen eerder leven had gehad?
b) Er staat toch ook dat Johannes de Doper Elia is? Hoe zit dat?

Antwoord:
a) De re´ncarnatieleer is een leugen. Uit Luk. 16: 19-31 volgt dat een mens na de dood geen tweede leven meer krijgt en geen tweede kans om zich te bekeren. De discipelen vroegen of deze blindgeborene misschien gezondigd had. Hun vraag kwam voort uit de leer van de farizeeŰn dat een baby in embryonale toestand, dus in de schoot van zijn moeder, kon zondigen.
Zonder daarmee te zeggen dat die leer juist was, antwoordt de Heere dat deze man niet gezondigd had en zijn ouders ook niet, waardoor hij blindgeboren zou zijn.
b) Johannes de Doper is niet letterlijk de Elia uit het Oude Testament
In Mal. 4: 6 zegt God dat Hij de profeet Elia zou zenden voordat de grote dag van de Heere zou komen. Daarbij gaat het niet om een letterlijke terugkeer van Elia, maar om iemand die in dezelfde geest als Elia zou optreden. Deze profetie heeft een voorvervulling gehad in Joh. de Doper, maar zal in de toekomst nog eens een vervulling vinden. Misschien moeten we daarbij denken aan Openb. 11: 1-7.