Snel zoeken:
Waarom weende de Heer Jezus?

Johannes 11:35
Betreft: Jh.;11: 35

Vraag:
Waarom weende de Heer Jezus?

Antwoord:
De Heer weende toen Hij het leed zag van Maria. Hij zag de gevolgen van de zonde: met de zondeval deed de dood zijn intrede.
Het leed dat daardoor in de wereld gekomen is, ging aan de Heer Jezus niet voorbij. Hij leed daarin mee met Maria en Martha (verg. Js 63. 9)
Hij kende honger, vermoeidheid en ook verdriet.
Hij; besefte dat dat lijden was vanwege het feit, dat de zonde in de wereld is gekomen. En zo moeten wij dat leed ook ondergaan.
Let wel: dit lijden is niet een gevolg van iemands eigen zonde, maar lijden onder de gevolgen van de zondeval.