Snel zoeken:
Een teleurstelling voor Lazarus

Johannes 11:43
Betreft: Jh 11

Vraag:
a. Waarom zou het voor Lazarus een teleurstelling kunnen zijn om weer in het aardse bestaan terug te keren?
b. Was hij na zijn heengaan in het dodenrijk of in het Paradijs?

Antwoord:
Bij vraag b spelen twee dingen een rol. te weten:
1 is het dodenrijk de plaats waar alleen de ongelovigen waren, terwijl de gelovigen op een andere plaats waren in de schoot van Abraham?
2 Of bestond het dodenrijk uit twee afdelingen namelijk de plaats van de pijn en de afdeling bij Abraham en de andere gestorven gelovigen?

Zij die de eerste mening toegedaan zijn beroepen zich o.a.
op de tekst 'Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk' (Ps 16: 10). Deze tekst wordt door Petrus in Hd 2: 27, 31 weergegeven met 'Gij zult mijn ziel niet aan het dodenrijk overlaten'. Men vat die uitspraak dan op als zou de Heer niet in het dodenrijk zijn binnengelaten.

Zij die de tweede mening voorstaan vatten de tekst zo op dat de Heer wel het dodenrijk is binnengegaan, maar daar niet aan overgelaten is, daar niet blijvend is geweest.
Deze tweede mening verdient m.i. de voorkeur.

a. Na zijn heengaan zal Lazarus geweest zijn in de plaats waar Abraham was. Of je dat toen al het Paradijs kan noemen is de vraag. Er zijn er die dan doen anderen menen dat deze
afdeling van de gelovigen meegenomen is door de Heer naar hemelse sferen in het Paradijs.
Zij beroepen zich op de tekst dat de Heer de gevangenis gevangen genomen heeft en de gestorven gelovigen uit het dodenrijk bevrijd heeft. Voor beide opvattingen is wat te zeggen, maar dat doet er wat de vraag betreft minder toe Want al noemen we de afdeling 'in Abrahams schoot' niet het Paradijs, het was toch een plaats van heerlijkheid (zie Lk.16) en als zodanig blijft dus de vraag of het geen teleurstelling voor Lazarus was. Daarover lezen we niets en de mogelijkheid bestaat dat God de herinnering aan zijn verblijf daar heeft weggenomen of iets dergelijks.