Snel zoeken:
Tarwekorrel

Johannes 12:24
Betreft: Jh. 12: 24

Vraag:
Wat betekent dit vers?

Antwoord:
Dit vers geldt in volle zin alleen van de Heer Jezus. Hij is de tarwekorrel die moest sterven om vrucht voort te brengen. Zijn leven kon ons niet redden. Zoals een tarwekorrel liggend op een stenen vloer alleen blijft en zich niet voortplant zo zou Jezus Christus als Hij altijd als mens op aarde was blijven leven de unieke, maar alleenstaande Mens gebleven zijn. Door zijn sterven brengt Hij echter vrucht voort. De gelovigen zijn de vruchten van Zijn werk. Zij zijn de tarwekorrels, die uit de ene Tarwekorrel zijn voortgekomen, zij bezitten Zijn leven.
De Heer offerde zich op in zelfverloochenende liefde. Hij telde Zijn eigen leven niet. Ditzelfde beginsel van zelfverloochening en opoffering moet de christen kenmerken.
We moeten niet voor onszelf leven, voor het hier en nu. Dan hebben we ons leven lief en verliezen we het juist wat de eeuwigheid betreft. Dan zijn we slechts naamchristenen. Nee, we moeten het leven voor onszelf opgeven en voor God leven. dan winnen we het ware leven. Zie in verband met vers 25 ook de volgende teksten: Mt 10: 39; 16: 25; Mk. 8: 35; Lk 9: 24 en 17: 33.