Snel zoeken:
Linkerzij

Johannes 13:25
Betreft: Jh.13: 25

Vraag:
Als men op zijn linkerzij lag, lag men met zijn rug naar de persoon, die zich links van je bevond, hoe moeten we ons dan voorstellen, dat Johannes blijkens Jh.13: 25 zich aan de borst van Jezus wierp ofwel naar Hen overleunde?

Antwoord:
Daarvoor behoefte de betreffende discipel zich niet helemaal om te keren, zoals men geneigd is te denken. Johannes behoefde zich slechts op de linkerhand op te richten en zich naar de Heer te wenden.
Als men op de rechterzijde gelegen zou hebben dan zou iemand die rechts van de Heer lag over de Heer moeten zijn gestapt om aan zijn borst te vallen.