Snel zoeken:
Godheid van de Heer Jezus

Johannes 14:14
Betreft: Jh.14: 14

Vraag:
Dit vers is wel een bewijs van de Godheid van de Heer Jezus, maar geeft het ook aan, dat we tot de Heer Jezus mogen bidden?

Antwoord:
Er is sprake van bidden in de naam van de Heer Jezus. Als je in iemands naam iets vraagt, vraag je namens (in opdracht of op gezag van) hem iets aan een ander.
In dit geval dus aan God. Omdat er echter niet staat 'de Vader zal het doen', maar 'Ik zal het doen' blijkt het dat de Vader en de Zoon een volkomen eenheid vormen. Hoewel er dus met zoveel woorden niet staat dat we ook tot de Zoon mogen bidden, zo valt het uit deze tekst wel af te leiden.