Snel zoeken:
Tot de Heer Jezus bidden?

Johannes 16:23
Betreft: Joh. 16:23

Vraag: U stelt dat we tot de Heer Jezus mogen bidden, maar
hoe legt u dit vers dan uit?

Antwoord:
Jh 16:23 lijkt het bidden tot de Heer Jezus Christus uit te sluiten. De oplossing is echter dat hier twee woorden worden gebruikt waarvan het eerste is 'vragen'.
Dat vragen zal slaan op wat de discipelen tot nu toe deden. Ze kwamen bij de Heer met hun vragen om informatie, denk aan 9:2;11:12;13:6,36;14:5 , 8, 22 ;16:17,18. Er was veel wat ze niet begrepen en ze kwamen met die vragen bij de Heer.
Dat soort vragen zouden ze niet meer stellen na de opstanding van de Heer omdat hun problemen die ze op dat moment hadden, zouden zijn opgelost.

Dit vers sluit dus niet uit dat ze niet tot de Heer Jezus zouden mogen bidden. Er zijn daarvoor zoals ik op de website heb aangegeven voldoende aanwijzingen. Nee, het gaat om vragen uit onkunde omdat ze de dingen nog niet begrepen.