Snel zoeken:
Heiligen

Johannes 17:19
Betreft: Jh. 17: 19

Vraag:
Dit 'heiligen' van de Here Jezus zou zien op de taak, die de Heer Jezus voor ons verricht in de hemel. Kunt u dat nader uitleggen?

Antwoord:
Het woord 'heiligen' betekent 'apart stellen' en dat met het oog op het geven van een bijzondere plaats of een speciale taak of dienst.
Welnu, Christus is naar de hemel gegaan en Hij is daar als onze Hogepriester, die ons te hulp komt bij alle beproevingen die we op aarde doormaken ( zie Hb
2: 17,18 en 4: 14-16).
En als wij gezondigd hebben dan treedt Hij op als onze voorspraak bij de Vader ( zie 1Jh. 2: 1).
Op deze werkzaamheid van de Heer doelt Paulus ook in Rm.8: 34 'die ook voor ons pleit'.
De Heer Jezus leidt ons ook door dit leven heen tot de eeuwige behoudenis ( zie Rm. 5: 10).
Wat zou er van ons terechtkomen als de Heer Jezus niet in de hemel voor ons werkzaam was?
Dan zouden we -om zo te zeggen- de eindstreep vast niet halen.
We mogen dus wel bijzonder dankbaar zijn voor de zorg die de Heer elke dag aan ons besteedt en voor het feit, dat Hij altijd voor ons klaar staat. In die zin heiligt de Heer Zich voor ons, zet Hij Zich apart voor die taak.