Snel zoeken:
Vrouw zie uw zoon

Johannes 19:26
Betreft: Jh. 19: 26

Met 'Vrouw zie uw zoon' bedoelde de Heer, dat Zijn moeder Maria de discipel Johannes voortaan als haar zoon moest beschouwen en zich aan zijn zorg moest toevertrouwen.
Met 'zie uw moeder' bedoelt de Heer, dat Johannes de moeder van de Heer Jezus als zijn moeder moest beschouwen en haar moest verzorgen.
Johannes en Maria hebben dat goed begrepen, want vanaf dat moment heeft Johannes Maria bij zich in huis genomen.