Snel zoeken:
Boeken

Johannes 21:24
Betreft: Jh.21: 24,25

Vraag:
Hoe moeten we dit vers opvatten? Er gaan nogal wat boeken in een flink pakhuis, laat staan in de hele wereld.

Antwoord:
Met dit vers 25 sluit de apostel aan bij vers 30 van het vorige hoofdstuk, waar hij zegt, dat Jezus nog vele andere tekenen voor de ogen van de discipelen gedaan heeft, die niet beschreven zijn. De beschrevene zijn echter al voldoende om het doel te bereiken of beter: (voor het doel te dienen) dat de lezer zal geloven dat Jezus de Christus is.
In ons vers spreekt Johannes echter niet alleen over tekenen, maar over alles wat Jezus gedaan heeft.

Als hij nu zegt, dat de wereld dat alles niet zou kunnen bevatten als het te boek gesteld werd dan is het de vraag wat hij daarmee bedoelt, te weten:
- hij meent letterlijk dat er geen ruimte zou zijn voor alle boeken waarin
dat werd opgetekend.
- hij gebruikt een 'hyperbool' , een overdrijving om levendig voor te
stellen hoeveel er te melden zou zijn.
- hij bedoelt het geestelijk. Wat nu vermeld is, is al zoveel, dat men er
nooit over uitgedacht en uitgeschreven raakt. Als er nog meer was vermeld zou men -bij wijze van spreken- door de bomen het bos niet meer zien.

Gezien de inhoud van 20: 30 acht ik het laatste het meest aannemelijk.
De tweede verklaring is ook mogelijk, want ook de taal van de bijbel kent stijlfiguren.
De eerste opvatting lijkt me totaal onaanvaardbaar. Voor zulke puzzels wil Johannes ons toch niet stellen. We zouden te kinderlijk van hem moeten denken.