Snel zoeken:
Wat heeft deze tekst met het ontstaan van de Bijbel te maken?

HebreeŽn 7:14
Betreft: Hebr. 7:14

Vraag: Wat heeft deze tekst met het ontstaan van de Bijbel te maken?

Antwoord:
In de les wordt een parallel getrokken tussen de Bijbel, het geschreven woord van God en de Heer Jezus het vleesgeworden Woord. Om dat duidelijk te maken zetten we deze twee naast elkaar:

De Bijbel Jezus Christus
Door mensen tot stand gebracht. Door een mens ter wereld gebracht, doordat ze 'met Wat zijn mens-zijn' betreft geboren als pen en inkt' schreven. IsraŽliet (Rom. 9:4, 5). Menselijk aspect uit de stam Juda (Hebr. 7:14).
Deze mensen werden echter Goddelijk aspect door de Heilige Geest gedreven door de Heilige bij Maria verwekt.
Geest (2 Petr. 1:21) Dat ziet op Zijn Godheid.

Daardoor is de bijbel Gods Woord.

Hebr. 7:14 is alleen aangehaald omdat daarin de 'menselijke' afkomst van de Heer Jezus beschreven wordt (dat is met Rom. 9:4, 5 ook het geval).
Jezus Christus behoorde tot de stam Juda, want zowel zijn vader als zijn moeder stamden van die stam af.