Snel zoeken:
Kunt u mij deze verzen uitleggen?

HebreeŽn 8:3
Betreft: Hebr. 8:3, 4

Vraag: Kunt u mij deze verzen uitleggen?

Antwoord:
Als Jezus Christus op aarde (hoge)priesterdienst in de tempel had willen verrichten dan had Hij een offer nodig om dat te brengen. De priesterdienst bestond immers voornamelijk in het brengen van offers.
Veronderstel nu dat men inderdaad met offerdieren bij onze Heer kwam, dan kon Hij ze niet offeren. Er waren immers al priesters die volgens de wet aangesteld waren om te offeren. Die priesters zouden tegen de mensen zeggen: 'Halt, jullie mogen je offer niet bij de rabbi van Nazareth brengen om ze door hem te laten offeren. Hij is niet uit de stam van Levi en hij is geen zoon van Ašron. Voor het offeren moet je bij ons, de priesters, zijn.' En volgens de wet hadden ze gelijk en stonden ze in hun recht.
Toch is Christus priester geworden, maar dat niet naar de orde (de wijze) van Ašron, maar naar de orde van Melchizedek. En Hij offerde geen dieren volgens het voorschrift van de wet, maar Hij offerde Zichzelf.