Snel zoeken:
Welke zonden worden niet vergeven?

HebreeŽn 9:22
Betreft: Hebr. 9:22

Vraag: Welke zonden worden niet vergeven? Dit n.a.v . Hebr. 9:22, waar staat dat bijna alle dingen door bloed worden gereinigd.... dus niet alle zonden. Welke zonden niet?

Antwoord:
Bij het lezen van de Bijbel moeten we ons eerst afvragen wat de directe betekenis van een vers is en daarna welke geestelijke toepassing erin zit. Welnu de uitdrukking 'En alle dingen worden bijna met bloed gereinigd naar de wet' heeft betrekking op het reinigen van de tabernakel en de voorwerpen van dienst die zich daarin bevonden, zie de voorgaande verzen 18-21.
De uitdrukking betekent niet, dat er andere dingen waren, die niet gereinigd werden, maar dat er dingen waren die niet door bloed gereinigd werden. Die werden gereinigd door water. Zie bijv. de reiniging bij de melaatsheid: Lev. 13 en 14 en de wet op het reinigingswater in Num. 19:7, 8.
Als de schrijver van de brief aan de HebreeŽn geschreven had dat alles met bloed gereinigd werd, dan had een kritische Jood hem op de vingers kunnen tikken door te zeggen dat in bepaalde gevallen reiniging door water plaatsvond.
Daarna gaat de schrijver verder en zegt hij: 'en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving'. Hier vinden we de beperking 'bijna' niet. Dit is algemeen geldend, behoudens ťťn geval, maar dat wordt hier niet genoemd en dat is de lastering van de Geest waarvan sprake is in Matt. 12:22-32. Dit betreft het unieke geval van de farizeeŽn die willens en wetens het werk van de Heilige Geest aan de duivel toeschreven.