Snel zoeken:
Wat is de bedoeling van dit vers?

HebreeŽn 9:23
Betreft: Hebr. 9:23

Vraag: Wat is de bedoeling van dit vers?

Antwoord:
Dit vers vertelt ons dat de tabernakel met alles wat erin stond een afbeelding of zinnebeeld is van de hemelse dingen.
Zo lezen we in Openb. 11:19 'En de tempel Gods die in de hemel is ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel'. Er is dus een geestelijke, niet-stoffelijke, niet-aardse, tempel in de hemel met daarin een ark van het verbond. Van die geestelijke werkelijkheden waren de voorwerpen in de tabernakel de afbeeldingen of de zinnebeelden. Deze afbeeldingen - alle dingen dus die met de tabernakel onder IsraŽl te maken hadden - moesten gereinigd worden met bloed en wel met het bloed van offerdieren.
De hemelse dingen zelf, waarvan de dingen in de tabernakel een afbeelding waren, moeten ook gereinigd worden, maar dat moet met het bloed van een beter slachtoffer, namelijk met het bloed van Christus.