Snel zoeken:
Wat betekent het dat de zonde is weggedaan?

HebreeŽn 9:26
Betreft: Hebr. 9:26.

Vraag: Wat betekent het dat de zonde is weggedaan? Er wordt toch nog dagelijks gezondigd?

Antwoord:
Het is van belang te onderscheiden tussen de zonde als daad en de zonde als boze macht in ons (vgl. Rom. 7:17). In Hebr. 9:26 gaat het om het laatste.
Er zijn een aantal teksten waarin de Statenvertalers de uitdrukking 'te niet doen' gebruiken en andere vertalingen een andere omschrijving geven.
Zo lezen we in Hebr. 2:14 dat de duivel door Christus te niet gedaan is en in 2 Tim. 1:10 wordt dat gezegd met betrekking tot de dood.
Uit de vergelijking met deze twee teksten blijkt al wel dat de bedoeling niet is 'totaal vernietigd' of 'totaal weggedaan', want de duivel is er nog steeds en de dood ook. De vertalers van het NBG hebben deze teksten dan ook anders weergegeven en wel zo:
2 Tim. 2:10 - de dood van zijn kracht beroofd
Hebr. 2:14 - de duivel zou onttronen
Hebr. 9:26 - de zonde weg te doen
Je zou hier ook de woorden: uitschakelen, werkeloos of krachteloos maken kunnen gebruiken. En die handeling geschiedt in een bepaald opzicht namelijk ten opzichte van ons, de gelovigen. De dood heeft nog ten dele zeggenschap over de gelovigen namelijk wat het lichaam betreft, maar in feite is hij ook in die zin overwonnen, want straks vindt de opstanding plaats en moet de dood zijn prooi teruggeven.
Zo bestaat de duivel nog wel, maar hij is een overwonnen vijand. De gelovigen behoeven niet voor hem te zwichten of zich te laten verleiden.
En zo is het nu ook met de zonde. Die is als macht-in-ons geoordeeld op het kruis. De zonde woont nog wel in ons, maar we behoeven er niet onder te bukken of haar begeerten op te volgen. Satan, zonde en dood zijn in principe overwonnen en te niet gedaan, hen is - om zo te zeggen - alleen nog voortzetting van bestaan gegund.