Snel zoeken:
Dit vers wekt de indruk dat Jezus Christus niet de zonden van de hele wereld gedragen heeft. Hoe zit dat?

HebreeŽn 9:28
Betreft: Hebr. 9:28

Vraag: Dit vers wekt de indruk dat Jezus Christus niet de zonden van de hele wereld gedragen heeft. Hoe zit dat?

Antwoord:
Soms wordt het offer van de Heer Jezus als dat van een persoon gesteld tegenover de zonden van velen andere personen. Het contrast komt dan beter uit, want het woord 'allen' duidt in zichzelf nog niet op een groot aantal. Dat gebeurt bijv. in Rom. 5:15. Hier in Hebr. 9:28 zou dat ook het geval kunnen zijn, hoewel dat niet blijkt uit de tekst.

Het kan ook zijn dat 'velen' gebruikt wordt om aan te duiden dat het werkelijke effect van het offer van de Heer alleen hen ten goede komt die geloven.
Zo is er bijv. een verschil tussen 1 Tim. 2:5, 6 en Matt. 20:28. In de eerste tekst staat dat Christus Jezus Zichzelf als een losprijs voor 'allen' heeft gegeven, in Matt. 20:28 staat dat Hij Zichzelf gaf als een losprijs voor 'velen'. In het Nederlands staat in beide teksten het woordje 'voor', maar in het Grieks zijn dat twee verschillende woordjes.
In 1 Tim. 2:5, 6 betekent het gebruikte woord: 'ten behoeve van' . In Matt. 20:28 betekent het Griekse woord: 'in de plaats van'.

Het offer van de Here Jezus is gebracht ten behoeve van alle mensen (zie ook 1 Joh. 2:2). De verzoenende kracht ervan is zo groot dat alle mensen er door gered kunnen worden, maar het effect ervan komt alleen hen ten goede die geloven. Hun zonden zijn daadwerkelijk uitgeboet.