Snel zoeken:
Kun je bij dit vers ook Ef. 6:16 betrekken?

HebreeŽn 10:23
Betreft: Hebr. 10:23

Vraag: Kun je bij dit vers ook Ef. 6:16 betrekken?

Antwoord:
Ef. 6:16 spreekt over 'het schild van het geloof'. Dat heeft niet direct met verwachting of hoop te maken. Vers 17 is wel ter zake. Daar is sprake van 'de helm van het heil' waarmee op het toekomstig heil gedoeld wordt. Daar laat zich 1 Thes. 5:8 mee verbinden, want daar vinden we de uitdrukking 'de helm van de hoop der zaligheid'. Ef. 6:17 kan er dus heel goed bij betrokken worden.