Snel zoeken:
God is toch rechtvaardig, onze tekortkomingen zijn Hem toch niet onbekend?

HebreeŽn 11:4
Betreft: Hebr. 11:4

Vraag: Volgens Hebr. 11:4 geloofde Abel beter dan KaÔn, maar God geeft je toch het geloof, hoe kan hij je er dan op beoordelen? Worden alleen de grote gelovigen gered, die alles begrijpen en nooit twijfelen? God is toch rechtvaardig, onze tekortkomingen zijn Hem toch niet onbekend?

Antwoord:
In Hebr. 11:4 staat niet dat Abel beter geloofde, maar dat hij door zijn geloof een beter offer bracht. Het offer van KaÔn werd niet afgewezen omdat hij minder zou geloven, maar omdat hij niet geloofde. De les van zijn ouders nam hij niet aan

Geloof is Gods gave, maar eten en drinken is dat ook volgens Pred. 3:13 en 5:18. Als iemand je een kop koffie geeft, moet je die wel aanpakken en de koffie opdrinken om er profijt van te hebben.Onze verantwoordelijkheid om ons te bekeren en te geloven, wordt nooit uitgeschakeld.
Alle gelovigen worden gered. Het komt niet aan op kennis, zelfs niet op geloofskracht, maar op het simpele feit dat we onze schuld voor God belijden en ons aan God en aan de Heer Jezus toevertrouwen.