Snel zoeken:
Hebben zij die ontslapen zijn, kennis van de dingen op aarde?

HebreeŽn 12:1
Betreft: Hebr. 12:1

Vraag: Hebben zij die ontslapen zijn, kennis van de dingen op aarde?

Antwoord:
Voor deze vraag wordt wel Hebr. 12:1 aangevoerd. Men legt deze tekst dan zo uit dat de ontslapenen er getuige van zijn hoe wij ons op aarde gedragen. Ze zijn rondom ons en zien toe op ons leven.
Het is echter veel aannemelijker de tekst zo te zien, dat ze voor ons getuigen zijn van de volharding in de wedloop van het geloof. Wij zien ze als het ware als in een galerij om ons heen en voor ons zijn ze voorbeelden. Hoofdstuk 11 heeft ons namelijk een hele reeks geloofsmannen uit het verleden voor ogen gesteld.
Los van deze uitleg kunnen we stellen dat het voor de ontslapenen geen zaak van blijdschap, rust en vrede zou zijn om het toneel hier op aarde te aanschouwen.
Belangrijker is echter dat de Bijbel de staat van de ontslapenen als een nog niet volmaakte staat schildert. De gelovigen daar zijn er wat hun 'ik' betreft, maar hebben nog niet het nieuwe lichaam. Verder wordt in 1 Sam. 30:15 gesproken over het verbreken van de rust van SamuŽl.
Een afdoend antwoord op de vraag is dus niet te geven, maar er zijn wel aanwijzingen, die een dergelijke kennis niet aannemelijk doet zijn.