Snel zoeken:
Hoe kunnen we vrede houden met alle mensen en de slechte mensen toch op een afstand houden?

HebreeŽn 12:14
Betreft: Hebr. 12:14 en 2 Tim. 3:5

Vraag: Hoe kunnen we vrede houden met alle mensen en de slechte mensen toch op een afstand houden?

Antwoord:
Gelovigen mogen nooit ruziemakers zijn. Ze moeten erop uit zijn in vrede te leven met alle mensen. In Rom. 12:18 staat: 'Voor zover van u afhangt houdt vrede met alle mensen'. Het kan namelijk zo zijn, dat de ander per se ruzie wil of kwaad wil doen. Dan zullen we hem de linkerwang toekeren als hij ons op de rechter slaat.
Het betekent dus niet, dat we met alle mensen vriendschappelijk omgaan. In 2 Tim. 3:5 gaat het om schijnheilige christenen, naamchristenen met een slechte wandel en leer. We gaan geen ruzie met ze maken, maar we gaan ook niet vriendschappelijk met hen om en doen met ze mee, want dan maken we gemeenschappelijke zaak met het verkeerde. Denk aan 2 Joh. vs. 10, 11.
In Hebr. 12:14 gaat het in de eerste plaats om naar vrede te jagen met alle gelovigen.