Snel zoeken:
Dat wij de gevolgen van onze zonden te dragen krijgen, geloof ik wel, maar de straf tuchtiging of kastijding ervoor heeft Christus toch ondergaan?

HebreeŽn 12:5
Betreft: Hebr. 12:5-7

Vraag: Dat wij de gevolgen van onze zonden te dragen krijgen, geloof ik wel, maar de straf tuchtiging of kastijding ervoor heeft Christus toch ondergaan?

Antwoord:
Wat de eeuwigheid betreft zijn al onze zonden weggedaan. Christus heeft er de straf voor ondergaan (Jes. 53:5) en God brengt ze ons nooit meer in rekening.

Als wij na onze bekering zondigen dan tast dat niet ons eeuwig behoud aan, maar God ziet dat kwaad toch ook niet door de vingers. Ten eerste kan het gebeuren dat we heel ernstige gevolgen van onze verkeerde daden moeten dragen.
Stel b.v. dat een gelovige zich bedrinkt en met zijn auto tegen een boom vliegt. Dat kan hem levenslang letsel bezorgen.
Het kan echter ook zijn, dat er niet zoiets ergs gebeurt, maar dat God ons tegenkomt door ziekte, tegenslag of wat dan ook om ons van onze verkeerde weg terug te brengen.
Het begrip 'kastijding' of 'tuchtiging' heeft dus niet met de eeuwigheid te maken, maar met dit leven.
Verder houdt het geen vergelding - zonder - meer in, maar is het bedoeld als een correctie. Het is een onderdeel van Gods opvoeding van ons.