Snel zoeken:
Wat betekent het dat sommigen 'engelen' hebben geherbergd?

HebreeŽn 13:2
Betreft: Hebr. 13:2

Vraag: Wat betekent het dat sommigen 'engelen' hebben geherbergd?

Antwoord:
Hierbij moeten we denken aan Abraham die drie mannen ontving en ze te eten gaf (Gen. 18:1-15). Even later kwam hij tot de ontdekking dat het engelen waren. Een ervan was zelfs 'de Engel des Heren'.
Een hoofdstuk verder lezen we dat twee van deze engelen naar Lot gaan. Hij ontvangt ze in zijn huis zonder te weten dat het engelen zijn. Beiden hebben dus onwetend engelen geherbergd.