Snel zoeken:
Moet het zijn 'een gevangene van Jezus Christus' of 'een gevangene voor Jezus Christus'?

Filemon :1
Betreft: Filémon vs. 1 en 9

Vraag: Moet het zijn 'een gevangene van Jezus Christus' of 'een gevangene voor Jezus Christus'?

Antwoord:
Letterlijk staat er in het Grieks 'een gevangene van Jezus Christus'. Dat betekent echter niet, dat hij sinds zijn bekering door Jezus Christus gevangen genomen en zich sinds die tijd in de gevangenschap van Christus bevindt.
De apostel noemt zich namelijk alleen een gevangene in die brieven die hij tijdens zijn werkelijke gevangenschap geschreven heeft. Er is duidelijk een relatie met het gevangene zijn.

Maar waarom noemt hij zich dan geen gevangene van de Romeinen? Dit zal zijn om twee redenen:
a. Hij zit niet gevangen omdat hij de Romeinse wetten heeft overtreden en de Romeinse staat hem dus terwille van de orde in staat gevangen hebben gezet. Neen, hij zit gevangen om Christus wil, omdat hij een getrouw getuige van Christus was en het geloof niet verloochende, maar openlijk beleed;
b. De Romeinen mogen hem gevangen houden, maar uiteindelijk is heel het leven van de apostel in handen van zijn Meester. Dit gevangen - zijn gaat niet buiten de Heer om.

Als we de nadruk leggen op het onder a opgemerkte dan spreken we van een gevangene terwille van Jezus Christus. Letten we op punt b dan kunnen we zeggen: een gevangene van Jezus Christus.
De beide aspekten ontlopen elkaar niet zo veel en zitten m.i. beide in deze uitdrukking verwerkt.