Snel zoeken:
Wat is het verband tussen deze beide verzen?

Filemon :23
Betreft: Filémon vs. 23 en Hand. 28:16

Vraag: Wat is het verband tussen deze beiden verzen?

Antwoord:
In beide teksten staat dat Paulus gevangen zat. En hoewel dat niet direkt uit Filémon vs. 23 blijkt, zo zijn er toch diverse argumenten voor aan te voeren dat het om dezelfde gevangenistijd gaat, die Paulus te Rome doorbracht.