Snel zoeken:
040 Geestelijk vreemd gaan

Inleiding
A. Betekenis van de vier vrouwen in De Openbaring te weten:
.
Izebel van Thyatire > voorbeeld van geestelijk vreemd gaan > Openb. 2: 20

. De vrouw bekleed met de zon > de oosprong van de Jodenhaat > Openb. 12: 1-18

De vrouw op het beest >De ondergang van de valse kerk > Openb. 17, 18

De vrouw van het Lam > Echte christenen hebben de toekomst > Openb. 21,22

B
a. Vreemd gaan: het houden met een ander dan de eigen huwelijkspartner,.
geestelijk vreemd gaan> het houden met iemand anders dan God en Jezus Christus.

b. Illust. IsraŽl: begin >bruidsliefde > Jer. 2: 2,3
eerste massale ontrouw>trouwbreuk bij Peor >Num. 31: 16

>raad van Bileam>(1) afgodenoffers eten en hoereren> Openb. 2: 14 later
(2) verbinding met volken > Ezech. 16: 26,28,29 Egypte, AssyriŽ, Babylon
Voorbeeld van Hosea.

>werken van Izebel >noemt zich profetes >Openb. 2: 19-25
>leert hoereren en afgodenoffers te eten (450 profeten van Baal, 400 van Asjera)
doodt profeten van de Heer> 1Kon. 18: 4 hoererijen, tovenarijen

* Zelfde kwaad...maar....Bileam van buiten af, Izebel van binnen uit

C
Openb. 2 gaat niet over IsraŽl, maar over de kerk of Gemeente
profetische kerkgeschiedenis:
Efeze: eerste liefde verlaten-na-apostolische tijd
Smyrna: tijd van de christenvervolgingen
Pergamus: vroeg-katholicisme > kerk<> wereldlijke machten
Thyatire: middeleeuwen tot nu toe<> heidendom
hoererij met de wereldse machten vreemdgaan v.d. kerk
Tegenwoordige tijd:
letterlijk > zedeloosheid neemt toe
geestelijk > heidense, afgodische, oosterse elementen in christendom
vertrouwen op wereldse macht. Knielen voor wetenschap.

D. Herstel: letterlijk in huwelijk, zo ook t.o.v. God > persoonlijk als ook als
gemeente. Zie Jer.3: 12,13; 31: 18; Hosea 2: 6