Snel zoeken:
Waarom wordt er in de bijbel zo dreigend geschreven over de dag van Christus' wederkomst?

2-Thessalonicenzen 2:1
Betreft: 2 Th 2: 1-2

Vraag:
Waarom wordt er in de bijbel zo dreigend geschreven over de dag van Christus' wederkomst?

Antwoord:
De wederkomst van Jezus Christus heeft te maken met de gemeente, de volken en het volk IsraŽl. Voor de gemeente (de ware gelovigen) wordt er nooit dreigend over deze komst gesproken.
Lees Jh 14: 1-3 maar eens of 1 Th 4: 13-18. Wat een vreugde zal het zijn als de Heer komt om ons in het Vaderhuis te brengen!

Voor IsraŽl betekent de wederkomst van Christus de verlossing uit de macht van de vijanden, maar daaraan vooraf gaat een periode van grote beproeving die dient om het volk innerlijk terug te brengen tot de Heer.
Lees Zc 12 tot en met 14.

Voor de volken, die zich tegen God gekeerd hebben, voor de afvallige christenheid en voor die joden, die zich niet bekeren, betekent de wederkomst oordeel. Dan is er spraken van de dag des Heren die komt als een dief in de nacht. Dan is er dus sprake van 'dreiging'.

Voor de gelovigen betekent de komst van Jezus Christus echter alleen maar blijdschap.