Snel zoeken:
Wat wordt bedoeld met geestesuiting?

2-Thessalonicenzen 2:2
Betreft: 2 Th 2: 2

Vraag:
Wat wordt bedoeld met geestesuiting?

Antwoord:
Letterlijk staat er 'noch door geest', maar dat moet zien op een of andere uiting die onder leiding van de Heilige Geest plaats vindt. Te denken valt aan een profetie of een openbaring. (zie 1 Ko 14: 26 en 1 Tm 4: 14).

De gelovigen te Thessalonika moesten zich dus niet in de war laten brengen door mensen, die zeiden een boodschap van God te hebben en die beweerden dat de dag van de Heer al aangebroken was.