Snel zoeken:
Als de Gemeente opgenomen wordt blijven de ongelovigen achter. Kunnen zij zich dan nog bekeren?

2-Thessalonicenzen 2:9
Betreft: 2 Th 2: 9 -12

Vraag:
Als de Gemeente opgenomen wordt blijven de ongelovigen achter. Kunnen zij zich dan nog bekeren?

Antwoord:
2 Th 2: 9-12 geeft daarop een duidelijk antwoord en zegt, dat zij die de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben een werking van de dwaling zullen ontvangen zodat ze de leugen geloven.
Zij die in deze tijd het evangelie verworpen hebben zullen in de tijd van de antichrist niet meer tot bekering kunnen komen. Er is geen tweede kans!
Slechts de Joden en zij die het evangelie niet gehoord hebben zullen zich kunnen bekeren. Hier valt een vergelijking te trekken met Js 66: 19 waar ook sprake is van een verkondigen aan hen die de tijding nog niet hebben gehoord.