Snel zoeken:
Wat zijn wargeesten

2-Thessalonicenzen 3:2
Betreft: 2 Th 3: 2

Vraag:
Wat zijn wargeesten

Antwoord:
Het Nederlandse woord 'wargeest' heeft twee betekenissen. Het kan slaan op iemand die verward is in zijn denken, maar ook op iemand die verwarring sticht.
Dit woord hier in 2 Th.3: 2 is uiteraard de vertaling van een Grieks woord. Niet alle vertalingen hebben dat Griekse woord echter op dezelfde wijze weergegeven.
De Statenvertaling heeft het weergegeven met 'ongeschikte' mensen; de Telosweergave spreekt over 'onbehoorlijke' mensen. De NBG nieuwe vertaling geeft het weer met 'wargeesten'. Bedoeld zijn dan mensen die verwarring stichten.