Snel zoeken:
Waarom staat er hemelen, er is toch maar één hemel?

1-Thessalonicenzen 1:10
Betreft: 1 Th. 1:10

Vraag :
Waarom staat er hemelen, er is toch maar één hemel?

Antwoord:
De Bijbel spreekt over meer dan één hemel:
a. In Gn 1:8,20; 7:11; Mt 6:26 is b.v. sprake van de "wolkenhemel", de atmosfeer om de aarde heen.
b. In Dt 4:19; Ps 8:4 en Mt 24:29 wordt gedoeld op de hoger gelegen sferen ofwel op de sterrenhemel.
c. vervolgens is er sprake van de hemel der hemelen, waarbij we denken aan de woonplaats van God en de engelen (zie 1 Ko 8:27; Ps 2:4; 115:16; Mt 6:20; en andere plaatsen).

In de bijbel lezen we dan ook de uitdrukking "derde hemel" in 2 Ko 12:3 en verder wordt vaak het meervoud "hemelen" gebruikt: Hb 4:14; 7:26; 8:1 en andere plaatsen.

Van de hemel der hemelen staat zelfs dat ze God niet kan bevatten. Hij gaat alles te boven en is niet in een geschapen ruimte te vatten.
We lezen enerzijds dat Christus zich gezet heeft in de hemel, anderzijds dat Hij boven alle hemelen is uitgestegen.
Met ons beperkt ruimtebegrip kunnen we ons hiervan geen voorstelling maken en dat hoeft gelukkig ook niet.