Snel zoeken:
Wat bedoelt Paulus met de uitspraak dat 'onze ingang bij u niet tevergeefs is geweest'?

1-Thessalonicenzen 2:1
Betreft: 1Th 2:1

Vraag :
Wat bedoelt Paulus met de uitspraak dat 'onze ingang bij u niet tevergeefs is geweest'?

Antwoord:
Met ingang bij u doelt de Apostel op zijn komen bij de Thessalonikers met de boodschap van God. De NBG vert. 1951 heeft ons komen bij u, maar letterlijk staat er het woord 'ingang'.
Met 'niet ijdel' of 'niet tevergeefs' duidt Paulus aan, dat ze hem hebben aangenomen als een dienstknecht van God en dat zijn boodschap effect gehad heeft. De boodschap van de apostel vond dus 'ingang' in hun hart.