Snel zoeken:
Waaruit blijkt dat erkennen van arbeiders niet alleen ziet op aanvaarden wat hun dienst betreft, maar ook op ondersteuning?

1-Thessalonicenzen 5:12
Betreft: 1 Th 5:12


Vraag:
Waaruit blijkt dat erkennen van arbeiders niet alleen ziet op aanvaarden wat hun dienst betreft, maar ook op ondersteuning?

Antwoord:
Een aanwijzing daarvoor hebben we in 1 Tm 5:17 waar het 'eer geven' direct verbonden wordt met 'Een dorsende os zult gij niet muilbanden' (vgl. Gl 6:6). Het staat er dus niet zonder meer, maar er is wel degelijk een link te leggen.