Snel zoeken:
Betekent dit vers, dat je voor pijn, ziekte gemis etc. danken moet?

1-Thessalonicenzen 5:18
Betreft: 1 Th 5:18

Vraag:
Betekent dit vers, dat je voor pijn, ziekte gemis etc. danken moet?

Antwoord:
Ef 5:20 en 1 Th 5:18 betekenen niet, dat we - op zichzelf genomen - danken moeten voor pijn en verdriet of andere smartelijke zaken.
We weten echter dat God alle dingen doet meewerken ten goede (Rm 8:28) en met het oog op dat doel kunnen we wel voor alles danken.
Het is er mee als met de beproevingen. Dezelfde Petrus die schrijft dat we ons over beproevingen moeten verblijden (1 Pt 4:12,13) schrijft ook dat we bedroefd zijn door velerlei verzoekingen (beproevingen) (1 Pt 1:11).
Voor ons lichamelijk bestaan is beproeving niet aangenaam en als we vervolgd zouden worden en geslagen dan doet dat zeer en zijn we bedroefd.
Maar als we eraan denken dat we om Christus' wil lijden dan zijn we verblijd, denk aan Hd 5. 41. Beide dingen gaan dus samen in hetzelfde lijden.