Snel zoeken:
095 Verlossing

Teksten die van verlossing spreken
In de Bijbel wordt op diverse plaatsen over 'verlossing' gesproken. Ik geef een opsomming van de plaatsen waar hetzelfde Griekse woord wordt gebruikt:
Ef. 1:7 : de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden
Ef. 1:14 : de verlossing van de verkregen bezitting
Ef. 4:30 : verzegeld tot de dag der verlossing
Ko. 1:14 : de verlossing, de vergeving van de zonden
Lk.21:28 : want uw verlossing is nabij
Rm. 3:24 : door de verlossing die in Christus Jezus is
Rm. 8:23 : het zoonschap, de verlossing van ons lichaam
1 Ko1:30 : Christus die ons geworden is verlossing
Hb. 9:15 : verlossing van de overtredingen onder het 1e verbond.
Hb.11:35: zonder de verlossing aan te nemen

Het woord kan ook weergegeven worden met bevrijding.

Verlossing waarom?
Als de mens het product zou zijn van een evolutieproces dan betekent het dat je uit een onvolkomen situatie moet komen in een hogere, volmaaktere toestand. In feite moet je jezelf daartoe opwerken. Dan is er echter geen sprake van een verlossing .
Volgens de Bijbel is de mens na de zondeval onderworpen aan drie machten te weten: zonde, satan, dood. Van die machten en hun werkterrein moeten we verlost worden.
Rom. 3:23 getuigt dat wij allen gezondigd hebben en daardoor in de macht gekomen zijn van zonde, satan en dood. Daarom hebben we verlossing nodig.

Verlossing waarvan?
Van de volgende machten moeten wij,zondaren, verlost worden:
van de zonden : Ef 1:7; Ko 1:14. Daarvoor is verzoening nodig;
van de zondemacht: Rm 7:24; 8:3, vgl. 2 Ko 5: 21. Die macht is voor ons te niet gedaan;
van de slavernij van satan: Hb. 2:14,15 vertelt dat dit door de dood van Christus tot stand is gebracht;
van de dood : vgl. Hebr. 5:7 ; Rm 4:25. De opstanding van Christus is daar het bewijs van;

Verlossing door wie?

Onze Verlosser is God. Hij was dat voor zijn volk Israel . David zingt daavan
in Ps 19:15 en Asaf noemt Hem zo in Ps 78:35. Jesaja vermeldt de Heer zo op diverse plaatsen, zie Js 41:14; 43:14; 44:6; 47:4; 49:7, 26; 54:5, 8; 59:20; 60:16; 63:10; zie ook Jr34 Deze teksten mogen wij ook op ons toepassen.

God bewerkte de verlossingdoor Jezus Christus. In 1 Pt 1:18,19 en vele andere teksten die ook al in het begin genoemd zijn, wordt dat duide;lijk aangegeven, zie ook Hd 7:35. Zijn dood is de prijs die Hij ervoor betaalde

Verlossing waartoe?
Tt2:14 zegt dat Christus Zich voor ons gegeven heeft om ons te verlossen van alle wetteloosheid en Zich een eigen volk te reinigen dat ijverig is in goede werken. Goede werken zijn geen werken om zalig te worden, maar zijn werken die wer doen uit dankbaarheid dat God ons verlost heeft (lees hierbij Ef 2: 8-10). Dat is het doel nu in dit leven.
Dit is een kant van het doel, de andere is dat God straks in de heerlijkheid een verlost volk bij Zich wilde hebben, denk aan Hb 9:12

Verlossing wanneer?
De verlossing is nu al ons deel wat ons 'ik' betreft. Ons lichaam heeft er nog geen deel aan. Ons lichaam zal in de verlossing delen als
straks zoals in Rom. 8:23 betuigd wordt.

Laten we nu als verlosten leven tot een van God en van de Heer Jezus en laat ons uitzien naar de volkomen verlossing als de Heer komt.