Snel zoeken:
Wat moeten we onder de volheid van de tijden verstaan?

EfeziŽrs 1:10
Betreft: Ef 1:10

Vraag:
Wat moeten we onder de volheid van de tijden verstaan?

Antwoord :
De inhoud van het geheimenis van vers 9 is deze, dat Christus hoofd zal zijn van alles wat in de hemel en op de aarde is. Het O.T. spreekt alleen over de regering van Christus over de aarde.
Het N.T. onthult nu dat in die regering ook de hemelen betrokken zijn. Dat wil echter niet zeggen, dat dit dan pas later het geval is, dus na het Messiaanse rijk. Het gaat m.i. om dezelfde regering maar het wordt ons duidelijk gemaakt, dat er meer dan de aarde in begrepen is.

Dat de gemeente in de hoofdschap-over-alle-dingen deelt, wordt in het vervolg van het hoofdstuk onthuld, namelijk in vers 22,23.

Als Christus, na de opname van de Gemeente wederkomt, zal Hij Zijn Koninkrijk oprichten. Dan zullen alle vijanden (behalve de dood en zij die zich later weer tegen Hem keren) tot een voetbank voor zijn voeten zijn gesteld. Hij moet echter regeren TOTDAT alle vijanden, ook de dood, tot een voetbank voor zijn voeten zijn gesteld (zie 1 Ko 15:25 vv.).
Daarna zal Hij het koninkrijk aan de Vader overgeven. Dan gaat de Christocratie over in Theocratie om het zo te zeggen. Dan kun je moeilijk meer van een apart hoofdschap van Christus spreken, hoewel zijn regering als Zoon van God natuurlijk doorgaat.

De volheid der tijden ziet erop dat bij de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op te richten alle tijden om zo te zeggen hun tijd gehad hebben en het doel van die tijden is bereikt.