Snel zoeken:
Zal Christus in het vrederijk als Mens regeren?

Efeziërs 1:11
Betreft: Ef. 1:11

Vraag:
Zal Christus in het vrederijk als Mens regeren? Wij worden namelijk mede-erfgenamen van Christus genoemd en dat medeërfgenaamschap geldt toch alleen Christus als Mens?

Antwoord:
Het kenmerk van het Messiaanse rijk is dat Jezus Christus als de verheerlijkte Mens regeren zal. Het is het rijk van de Zoon des Mensen. Alleen als Mens kan van Hem gezegd worden dat Hij meer geworden is dan de engelen (Hb 1:4). Als zodanig heeft Hij de scepter van het koningschap ontvangen (Hb1:8) Als zodanig is Hij gezalfd met vreugdeolie boven zijn medegenoten en worden zijn vijanden gesteld tot een voetbank voor Zijn voeten ( Hb 1:13).