Snel zoeken:
Waarom wordt hier alleen over overtredingen gesproken?

Efeziërs 1:7
Betreft: Ef 1: 7 b

Vraag:
Waarom wordt hier alleen over overtredingen gesproken? Zonden gaan toch verder (vgl. Ef 2:1)
Er is toch meer vergeven dan alleen de overtredingen van uitdrukkelijke geboden?! In Ko 1:14 is trouwens wel sprake van van vergeving van zonden.

Antwoord:
In zeker opzicht gaat het begrip zonde verder dan het begrip overtreding. Er staat bijvoorbeeld dat al wat niet uit het geloof is als zonde geldt. Om dit te verduidelijken: als iemand vlees at in een vleeshal bij de heidense tempel terwijl hij zich daarbij in zijn geweten beschuldigd voelde dan zondigde hij, terwijl hij toch geen gebod overtrad. Het begrip zonde beslaat dus een uitgebreider terrein.
In ander opzicht gaat het begrip overtreding verder dan het begrip zonde. Een overtreding is ernstiger van aard. Als een kind iets doet waarvan het wel kon weten dat het dat niet mocht doen dan zondigt het, maar als de vader van dat kind het uitdrukkelijk verboden had om de betreffende daad te doen dan begaat het kind een overtreding en zal de vader hem dat ernstiger aanrekenen.
Dat Ko 1:14 spreekt over Œzonden¹ laat zien, dat er niet een principieel verschil tussen beide begrippen bestaat, maar alleen een verschil in aspect.