Snel zoeken:
oudtestamentische of nieuwtestamentische profeten ?

EfeziŽrs 2:20
Betreft: Ef 2:20 ( 2)

Vraag:
Waaruit volgt, dat de profeten waarover E 2:20 spreekt niet de oudtestamentische, maar de nieuwtestamentische profeten zijn?

Antwoord:
Een eerste aanwijzing geeft de volgorde van vermelding. Er staat niet 'het fundament van profeten en apostelen', maar 'het fundament van apostelen en profeten'.
Een tweede aanwijzing geeft Ef 3:5. Dat vers zegt, dat de verborgenheid van de Gemeente NU is geopenbaard aan de apostelen en profeten. Dit vers geeft dus duidelijk aan, dat het gaat om profeten die na het kruis leefden in de tijd van de nieuwtestamentische bedeling.