Snel zoeken:
Wat is het verschil tussen 'levend gemaakt met Christus' en 'mee opgewekt'?

EfeziŽrs 2:5
Betreft: Ef. 2: 5 ,6

Vraag: Wat is het verschil tussen 'levend gemaakt met Christus' en 'mee opgewekt'?

Antwoord:
In Ef 2 wordt van ons als zondaren gezegd, dat we dood waren door onze overtredingen en zonden. Als zodanig hadden we 'leven' nodig. Welnu God heeft ons levend gemaakt, maar dat kon alleen 'met Christus'. Christus heeft voor ons het nieuwe leven verworven. Hij is voor ons in de dood gegaan en weer levend geworden. Hij legde het leven af en nam het weer (Jh 10:17) en God ziet ons daarin met Hem verbonden.

Christus is echter niet als een levende in het graf blijven liggen. Nee, Hij stond op en verliet het terrein van de dood. Zo ook hebben wij niet alleen het leven ontvangen, maar zijn we ook opgewekt met Christus. We hebben onze plaats tussen de andere 'geestelijke doden' verlaten. God ziet ons niet meer als liggend onder de geestelijk doden: we zijn met Christus opgewekt en hebben het terrein van de dood verlaten. Op dat laatste doelt het opgewekt zijn.

Christus is na zijn opstanding ten hemel gevaren en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Zelfs in deze hemelvaart 'vergezellen we Christus'. God heeft ons namelijk met Christus gezet in de hemelse gewesten?
God ziet ons daar nu al in-Christus-begrepen zitten.

Het is haast niet voor te stellen, dat het zo is, maar het is Goddelijke realiteit.

N.B. Er staat nooit dat wij in Christus aan Gods rechterhand zitten, maar wel dat we in Christus gezet zijn in de hemelse gewesten.