Snel zoeken:
Slaat de uitdrukking 'de komende eeuwen' op deze genadetijd of op de tijd, dat de Messias zal regeren?

EfeziŽrs 2:7
Betreft : Ef. 2:7

Vraag:
1) Slaat de uitdrukking 'de komende eeuwen' op deze genadetijd of op de tijd, dat de Messias zal regeren?
2) Wat houdt goedertierenheid in?

Antwoord:
1) God bewijst ons nu zijn genade, maar het doel van onze verlossing is om Zijn genade zichtbaar te tonen en dat zal in de toekomst gebeuren.
Als wij - eens verloren, schuldige zondaars - dan gezien worden met Christus (denk aan Ko 3:4) dan zal de rijkdom van Zijn genade over ons zichtbaar getoond worden.

Dit zal niet alleen het geval zijn in de toekomende eeuw, dat is de tijd van het duizendjarig rijk, maar in de toekomende eeuwen ofwel in de eeuwigheid, altijd door dus!

2) In Efeze 2:7 staat een woord (chrestotis) dat vertaald kan worden met:
goedheid, goedhartigheid, vriendelijkheid of ook - enigszins ouderwets - met goedertierenheid.
In dit Nederlandse woord zitten twee begrippen samengetrokken nl. goed en tieren. Het betekent dus, dat het goed tiert of wel goed gedijt. Het is dus niet een beperkte goedheid op een bepaald moment, maar een voortdurend betoon van de goedheid van God.