Snel zoeken:
Wie moeten we verstaan onder de overheden en machten in de hemelse gewesten?

EfeziŽrs 3:10
Betreft: Ef 3:10

Vraag:
Wie moeten we verstaan onder de overheden en machten in de hemelse gewesten?

Antwoord:
In Lk 12:11 en Tt 3:1 is sprake van overheden en machthebbers op aarde. Zo goed als die er op aarde zijn, zo goed zijn ze er ook in de hemelse gewesten. Dan worden er geestelijke machthebbers mee bedoeld.
In de volgende teksten is sprake van deze overheden:
Rm 8:38 'noch engelen, noch machten..'
Ef 1:21 'boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt...'
Ef 6:12 'maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten'.
Ko 1:16 'hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden hetzij machten'
Ko 2:10 'Hem die het hoofd is van alle overheid en macht'
Ko 2:15 'Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd'.

(In Ef 1:21 en Ko 1:16 zijn w.s. de aardse machthebbers mee inbegrepen).

In deze teksten gaat het niet alleen om de goede engelen, maar ook om degene die afgevallen zijn. Ef 6:25 en Ko 2:15 zien zelfs uitsluitend op de gevallen engelenmachten.

Wat Ef 3:10 betreft kunnen we zeggen, dat de niet gevallen engelen met bewondering neerzien op de gelovigen en wat God in hen gewerkt heeft en werkt. De gevallen engelen zijn niet begerig om in te zien (denk aan 1 Pt 1:12), maar zij worden gedwongen de wijsheid van God te erkennen
en dat door de dienst die de Gemeente verricht.