Snel zoeken:
Zijn deze gedeelten niet met elkaar in strijd

EfeziŽrs 3:4
Betreft: Ef.3: 4-7 en Ko 1:26

Vraag:
Zijn deze gedeelten niet met elkaar in strijd. In Ef 3 staat dat God de verborgenheid bekend gemaakt heeft aan zijn apostelen en profeten; in Ko 1 wordt gezegd, dat de verborgenheid geopenbaard is aan zijn heiligen en dat zijn toch alle gelovigen?

Antwoord:
Deze gedeelten zijn niet met elkaar in strijd, maar vullen elkaar aan. De verborgenheid van Christus is bekend gemaakt aan de apostelen en profeten. Op hen heeft God ook de Gemeente gebouwd (zie Ef 2: 20). Deze apostelen en profeten kregen deze verborgenheid om zo te zeggen 'uit de eerste hand', namelijk direct van God.
In Ko 1:25 zegt Paulus dat het hem gegeven is het woord van God te voleindigen en dat doet hij door de verborgenheid aan de gelovigen, aan de heiligen bekend te maken. De gelovigen leren de verborgenheid dus 'uit de tweede hand' kennen, namelijk door de dienst van de apostelen en profeten. Niet alleen de gelovigen in de dagen van Paulus vernamen de verborgenheid van hem, maar ook wij nu nog, want we hebben de Schriften in ons bezit waarin die verborgenheid is onthuld.
Nogmaals: de apostelen en profeten ontvingen de verborgenheid als dienstknechten door rechtstreekse openbaring om die door te geven aan de gelovigen. En aan de gelovigen werd en wordt de verborgenheid middellijkerwijs geopenbaard door de dienst van die apostelen en profeten. Beide teksten vullen elkaar zo aan.