Snel zoeken:
Wat moeten we onder de dienst van de geledingen verstaan?

Efeziërs 4:16
Betreft: Ef 4:16

Vraag:
Wat moeten we onder de dienst van de geledingen verstaan?

Antwoord:
Het woord 'geledingen' is niet zo begrijpelijk. Andere vertalingen geven het weer met 'gewrichten'. De leden van ons lichaam worden door allerlei gewrichten aan elkaar verbonden. Gewrichten hebben dus een verbindende taak. Het zijn geen leden, maar houden de leden bij elkaar en maken het mogelijk dat ze ten opzichte van elkaar hun dienst kunnen doen.

Het geestelijk lichaam, de Gemeente, bestaat ook uit leden. Die hangen niet als los zand aan elkaar want dan viel het lichaam uiteen. Onder de geledingen of gewrichten moeten we niet de leden zelf verstaan, maar dat wat de leden aan elkaar verbindt en wat ze ten opzichte van elkaar goed doet functioneren. Welnu, dat gebeurt door de onderlinge relaties, door de onderlinge samenhang in de Gemeente. De leden met elkaar moeten de groei van het lichaam bewerken. maar dan moeten er goede relaties zijn. Er moet harmonie in het lichaam heersen en daarvoor hebben we allen de verantwoordelijkheid.
De Œgewrichten¹ duiden op onze onderlinge verbondenheid. In de praktijk betekent het dat we acht moeten geven op elkaar. Bij wat ik doe, moet ik afgestemd zijn op de ander en niet maar mijn eigen gang gaan.
Voorbeeld: een werker onder de jeugd en een werker onder ouderen moeten op elkaar betrokken zijn zodat de jeugd op weg naar de geestelijke volwassenheid niet in een vacuüm valt, maar er doorlopend aan hun groei gewerkt wordt.